På Sigtuna folkhögskola kan du ta ditt nästa steg

För dig som redan har jobb och baskunskaper inom yrket men vill ha en stadigare grund att stå på och formell utbildning. Att gå på folkhögskola är att satsa på dig själv och oss tillsammans. Här går du för att du själv vill och det är ditt eget ansvar att få ut så mycket som möjligt av tiden. Du har bra stöd av engagerade lärare, fina lokaler och bra utrustning och inte minst av dina kurskamrater. Tillsammans kommer ni att ta steget vidare. Det kan handla om att skaffa den efterlängtade gymnasiebehörigheten, söka in till drömutbildningen, komma ut i arbetslivet och att utvecklas som människa och delta i vårt gemensamma arbete för ett hållbart samhälle. På folkhögskolan är du är med och påverkar lärandet och du blir inte betygsatt. Här kan du möta vänner för livet.

Folkhögskolan tar inte betalt för undervisningen. Däremot behöver du som studerande själv stå för vissa kostnader. Alla studerande betalar en terminsavgift som täcker kostnader för försäkringar, kopiering, utskrifter, lunch eller kaffe vid terminsstart och terminsavslutning, förmiddagskaffe varje skoldag samt skolnål. Terminsavgiften är 1 200 kr. Vi tar också ut en terminsvis avgift för kursmaterial, studiebesök och studieresor. Kostnaden för studiematerial och studieresor varierar mellan olika kurser. Vad som gäller för din kurs finns beskrivet på folkhögskolans hemsida. Om din terminsfaktura överskrider 2 500 kr kan du dela upp den och betala månadsvis. Du behöver också ha beredskap för att avgiften kanske inte täcker alla planerade aktiviteter, även om det är skolans målsättning. Det händer att kursdeltagare avslutar studierna i förtid. I dessa fall är det möjligt att få en reduktion av terminsavgift och materialavgift. Grundprincipen är att den som avslutar studierna före den 31 oktober (hösttermin) eller den 31 mars (vårtermin) kan få avgiften reducerad med hälften. Avslutas studierna senare än så ska hela avgiften betalas. Särskilda regler gäller kostnader för kulturutbildningarnas studieresa, enligt överenskommelse som görs i början av höstterminen.

Sök Allmän kurs

För dig som saknar fullständig gymnasieutbildning och vill ha behörighet för att söka in till högskola. Det finns också ett språkår för dig som behöver lite mer svenska.

Sök Allmän kurs - Språkåret

För dig som inte har svenska som modersmål. Du kan söka kursen om du har avslutat sfi D och har grundskole- behörighet från ditt hemland. I kursen kan du uppnå svenska som andraspråk grundläggande (motsvarar Komvux svenska som andraspråk grund).

Sök Allmän kurs - musikproduktion

Passar dig som är intresserad av musik och musikproduktion som vill kombinera musikproduktion och allmänna ämnen på folkhögskola som redan har några godkända gymnasiebehörigheter i allmänna gymnasiegemensamma ämnen från folkhögskola, gymnasium eller Komvux och vill avsluta dina gymnasiestudier.

Sök Fritidsledarutbildningen

En tvåårig yrkesutbildning för dig som vill arbeta som fritidsledare inom Svenska kyrkan eller inom den kommunala sektorn.

Sök Fritidsledarutbildningen på distans

Ingen Intagning Ht-17. Nästa intagning HT-18

Sök Konstutbildningen

För dig som vill öka din kompetens inom området för att kunna söka vidare till högre utbildning. Konstutbildningen ger en gedigen grund med särskilt fokus på scenografi och arkitektur.

Sök Filmutbildningen

För dig som vill utvecklas inom film för att söka vidare till högre utbildningar eller söka jobb inom branschen.

Sök Skådespelarutbildningen

För dig som vill lära mer om teater och film, utvecklas inom skådespeleri och ha möjlighet att söka in till högre utbildning inom området

Sök Projektår

Påbyggnadsår för dig som redan gått motsvarande Konstutbildningen, FotoFilm eller Teater och som vill utveckla en eller flera konstnärliga idéer i projektform.

Sök Digital Musikproduktion på Distans

För dig som vill lära dig grunderna i musikproduktion, spela in musik i programmet Logic Pro X och få insikt i hur programmet är uppbyggt.

Sök FotoDistans

En distansutbildning på halvfart för dig som vill lära dig grunderna inom fotografi.

Sök Konst extra

För dig som vill skapa för din egen skull utan att ha målet att gå vidare till högre utbildning. Du kanske är dagledig eller pensionär.

Sök Kyrkans grundkurs

En halvfartsutbildning för dig som vill jobba inom Svenska kyrkan eller vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkan. Kursen ges i samarbete med Stockholms stift.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå